Thứ 5, 25/02/2021 - 21:10
Tin mới

Cần ban hành nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

LTS: Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Tại điểm cầu Phú Yên, đại biểu Nguyễn Hồng Vân, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh có bài phát biểu tham gia thảo luận. Báo Phú Yên giới thiệu đến bạn đọc bài phát biểu này.

Về cơ bản, tôi nhất trí với báo cáo của Chính phủ, cũng như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Việc thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo Nghị quyết 55/QH12 ngày 24/11/2010 và Nghị quyết 28/QH14 ngày 11/11/2016, đến nay qua đánh giá đạt được kết quả quan trọng như báo cáo đã nêu. Tôi xin nêu một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, đã đưa chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trở thành hiện thực đã góp phần hỗ trợ trực tiếp, nâng cao đời sống người nông dân; xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững. Trong giai đoạn 2011-2016, bình quân những đối tượng được hưởng miễn chính sách thuế này là 6.300 tỉ đồng/năm và giai đoạn 2016-2020 khoảng 9.700 tỉ đồng/năm. Đây là sự hỗ trợ hết sức cần thiết đối với người nông dân.

Thứ hai, là khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn nhiều hơn. Rõ ràng trong 10 năm qua, chúng ta thấy bộ mặt nông thôn thay đổi rất đáng kể, góp phần cho phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với sử dụng đất nông nghiệp.

Từ những kết quả nêu trên, tôi thấy rằng việc xây dựng nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp lần này là hết sức cần thiết vì những lý do sau:

Nghị quyết 55 và Nghị quyết 28 quy định về miễn thuế nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2020 là hết thời hạn, vì vậy tại kỳ họp này cần ban hành nghị quyết để có thể tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới; để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khuyến khích các tổ chức và cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Quan trọng hơn là tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững, với hơn 60% lao động ở nông thôn; phát huy những kết quả đã đạt được của chính sách miễn thuế trong thời gian qua và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Từ những vấn đề trên, tôi hoàn toàn nhất trí với Quốc hội việc ban hành Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và tôi nhất trí với ý kiến của đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) về việc Quốc hội nên ban hành một nghị quyết mới, chứ không nên ban hành nghị quyết kéo dài như đại biểu Hạ đã phân tích.

Về thời hạn miễn thuế, tôi đề nghị lựa chọn giải pháp kéo dài thời gian miễn thuế đến hết ngày 31/12/2030, tức là 10 năm. Vì Nghị quyết 55/QH12 cũng quy định thời hạn là 10 năm. Nghị quyết 28/QH14 mở rộng đối tượng, qua 10 năm thực hiện chúng ta đã đạt được những kết quả như phân tích nêu trên. Như vậy, lần này chúng ta tiếp tục quy định miễn thuế 10 năm nữa sẽ vừa đảm bảo tính ổn định, nhưng thể hiện tính nhất quán về chủ trương, chính sách của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tạo động lực tốt hơn.

Mặt khác, Trung ương Đảng đã có những định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Tức là kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập Đảng, cũng như tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước. Như vậy, việc kéo dài thời hạn đến ngày 31/12/2030 có ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Tôi tin tưởng rằng nhân dân sẽ đồng tình ủng hộ điều này.

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/76/240236/can-ban-hanh-nghi-quyet-ve-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep.html
Tin liên quan