Thứ 7, 28/11/2020 - 15:24
Tin mới

Huy động 2.688 tỷ cho công tác giảm nghèo

Theo số liệu của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã huy động 2.688 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Cụ thể, ngân sách nhà nước các cấp 243 tỷ đồng, vốn huy động xã hội hóa 10 tỷ đồng, vốn lồng ghép 273 tỷ đồng, vốn vay 2.161 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách, hiện đã giải ngân được 243 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch), trong đó vốn ngân sách Trung ương 201 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 36,7 tỷ đồng, ngân sách huyện 4,5 tỷ đồng, ngân sách cấp xã 749 triệu đồng.

Buôn Lách Ló, xã Nam Kar còn nhiều hộ thuộc diện nghèo
Buôn Lách Ló (xã Nam Kar, huyện Lắk) còn nhiều hộ thuộc diện nghèo

Dự kiến đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 4,97% (giảm 4,36% so với năm 2019), tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 14,63% (giảm 4,3%), tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn 27,97% (giảm 4,57%)

Minh Thông

Nguồn: http://baodaklak.vn/channel/3483/202011/huy-dong-2688-ty-cho-cong-tac-giam-ngheo-5709535/
Tin liên quan