Thứ 5, 25/02/2021 - 20:20
Tin mới

Rà soát, điều chỉnh đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) tổ chức hội thảo phản biện dự án Rà soát, điều chỉnh đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Dự án Rà soát, điều chỉnh đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 phù hợp với quan điểm chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Dự án được UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT chủ trì xây dựng, với mục tiêu tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng.

Dự án đã xây dựng được các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp của tỉnh trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp… Tuy nhiên, dự án còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Hội đồng phản biện đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh (cơ quan chủ trì) và Viện Quy hoạch - Thiết kê nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự án trên cơ sở khoa học, thực tiễn; phân tích sâu hơn đối với những tồn tại hiện nay cần giải quyết.

Cần bổ sung việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản, dịch vụ; xây dựng cơ chế xã hội hóa các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhất là xây dựng mô hình doanh nghiệp nông nghiệp. Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp phải gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình quốc gia khác.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phản biện đề nghị cơ quan được giao chủ trì xây dựng đề án tiếp thu các ý kiến hoàn thiện dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

 

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/236277/ra-soat-dieu-chinh-de-an-co-cau-lai-nganh-nong-nghiep-tinh.html
Tin liên quan