Chủ nhật, 11/04/2021 - 09:00
Tin mới

Triển khai phổ biến Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

Vừa qua, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị phổ biến Luật Chăn nuôi. Tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các phòng, ban và các chi cục trực thuộc Sở NN&PTNT.

Quang cảnh hội nghị.

Luật Chăn nuôi được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 180/QĐ-TTg ngày 14/2/2019 về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Tại hội nghị, báo cáo viên Cục Chăn nuôi đã chuyển tải các nội dung trong Luật và chỉ ra những điểm mới so với Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11. Theo đó, Luật Chăn nuôi có phạm vi điều chỉnh rộng hơn, nội dung quy định cụ thể về thu thập, bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen giống vật nuôi; các danh mục giống vật nuôi cần bảo tồn, cấm xuất khẩu; điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi; đánh giá điều kiện thực tế sản xuất thức ăn chăn nuôi, xử lý thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng; mật độ chăn nuôi giữa các vùng; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trong trại quy mô lớn... Dưới Luật là Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi gồm 7 chương, 35 điều; 4 Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật về viêc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi, hoạt động chăn nuôi.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận và lắng nghe những chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai Luật. Các nội dung phổ biến nhằm quán triệt các nội dung Luật Chăn nuôi, giúp áp dụng và thực thi Luật trong quản lý hoạt động chăn nuôi.

Bùi Minh

 

 

 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/12/138548/Trien-khai-pho-bien-Luat-Chan-nuoi-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh.htm
Tin liên quan