Thứ 3, 02/06/2020 - 02:03
Tin mới

Thành lập CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Hội Nông dân tỉnh vừa thành lập CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhằm tạo sân chơi bổ ích, tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ, hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, liên kết làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất.

CLB bước đầu mượn địa điểm tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân và dạy nghề tổ chức sinh hoạt dưới hình thức tự nguyện giữa các thành viên có chung sở thích về sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Mục đích là tạo diễn đàn cho các thành viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Theo Hội Nông dân tỉnh, đây là mô hình hay cần nhận được sự quan tâm của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhằm phát huy vai trò nhân tố nòng cốt của các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Sắp tới, hội sẽ tiếp tục thành lập 2 CLB Nông dân khởi nghiệp và Hỗ trợ pháp lý cho nông dân.

THÁI NGỌC

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/82/235356/thanh-lap-clb-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi.html

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan