Không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng cao hơn

Để được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) cao hơn liền kề phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng CDNN) cao hơn liền kề và phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tổ chức. Không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng CDNN cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu phản ánh, bà Thu hưởng lương cao đẳng từ 2009 (đến nay hơn 11 năm), lấy bằng đại học từ năm 2013 đến nay đã gần 8 năm nhưng vẫn chưa được hưởng lương đại học. Bà Thu cũng đã học lấy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II để xét thăng hạng.

Vừa qua bà Thu được thông báo sẽ thực hiện chuyển đổi lương theo khung mới dành cho tùy theo giáo viên hạng II, III, IV,… Để giữ được hạng III thì những giáo viên như bà yêu cầu cần phải bổ sung chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III, còn chứng chỉ hạng II thì vẫn được sử dụng để xét thăng hạng II (sau 9 năm kể từ ngày có quyết định là giáo viên hạng III).

Bà Thu hỏi, bà có cần phải học lấy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III không? Bà Thu căn cứ vào tiêu chuẩn giáo viên hạng II (đại học và chức danh nghề nghiệp hạng II) thì thấy bản thân đã đủ điều kiện thăng hạng.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Sau khi được tuyển dụng và hoàn thành chế độ tập sự theo quy định bà Nguyễn Thị Thu được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đã trúng tuyển. Để được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề, bà phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề và phải trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tổ chức. Không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn.

Nếu bà Thu đã có trình độ đại học theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II và có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II thì bà đã đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên hạng II. Đề nghị bà liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để nắm bắt kế hoạch tổ chức thăng hạng và được hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng.

Về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, nếu bà đang là giáo viên THCS hạng III thì không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III; nếu bà đang là giáo viên mầm non hoặc tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III (theo Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Khoản 7 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT).

Chinhphu.vn

 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Khong-can-cu-vao-trinh-do-dao-tao-de-bo-nhiem-hang-cao-hon/440860.vgp
Tin liên quan