Thảo luận Tổ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng

Sáng 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành họp tổ thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Sáng 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành họp tổ thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

* Tổ 1 do ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT làm Tổ phó điều hành thảo luận. Các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề như: triển khai việc học Nghị quyết bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh; bồi dưỡng phát triển đảng viên từ nguồn quần chúng có nhiều đóng góp trong phòng, chống dịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, đô thị thông minh ở các địa phương; tổ chức việc miễn giảm thuế hỗ trợ DN gặp khó khăn do dịch COVID-19; rà soát quy hoạch đấu giá đất công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

* Tổ 2 do ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu làm Tổ trưởng điều hành thảo luận. Các đại biểu đã thảo luận về một số vấn đề như: đánh giá vai trò của hệ thống chính trị, nhất là ở cấp cơ sở trong công tác phòng, chống dịch; thực trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, nhất là việc xâm phạm vùng biển nước ngoài và giải pháp ngăn ngừa vấn đề này; công tác cải cách thủ tục hành chính; khai thác khoáng sản bảo đảm đúng quy hoạch, pháp luật và hoàn nguyên môi trường… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và có kế hoạch xây dựng kịch bản phù hợp với tình hình thực tế, ứng phó với biến chủng COVID-19 mới; củng cố hệ thống y tế dự phòng ở cơ sở, trường học và tiếp tục quan tâm, có chế độ, chính sách với đội ngũ này.

* Tổ 3 do ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã tập trung thảo luận về một số vấn đề như: xây dựng bộ tiêu chí để HS, SV đi học an toàn trở lại; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kết cấu giao thông vùng; nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác khám, chữa bệnh đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở; chú trọng phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm phi truyền thống.

* Tổ 4 do ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ làm Tổ phó chủ trì thảo luận. Các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: tổ chức triển khai tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19; tăng cường kiểm tra, giám sát vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là khu vực xử lý rác thải, khu chăn nuôi; đẩy mạnh công tác di dời khu chăn nuôi trong khu dân cư; giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án trọng điểm; quản lý đất đai, xây dựng quy hoạch.

NHÓM PV THỜI SỰ

Nguồn: http://baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202112/thao-luan-to-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quoc-phong-an-ninh-xay-dung-dang-939656/
Tin liên quan