Xuyên Mộc đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa hoàn thành việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Theo kết quả thẩm định, trong giai đoạn 2010-2020, huyện Xuyên Mộc đã huy động hơn 4.646 tỷ đồng xây dựng NTM. Từ nguồn vốn này, địa phương đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn. Các tuyến đường xã và đường trung tâm được nhựa hóa, bê tông hóa bảo đảm đi lại thuận tiện. 12/12 xã trên địa bàn huyện đã có trung tâm VHTT-HTCĐ xã với diện tích, quy mô xây dựng đạt chuẩn. Ngoài ra, địa phương cũng tập trung phát triển sản xuất, thực hiện nhiều giải pháp để tăng năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 12 xã xây dựng NTM là 60,99 triệu đồng/người/năm. Huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Đến nay, huyện Xuyên Mộc có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 100% và thực hiện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

PHÚC HIẾU

Nguồn: http://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202108/xuyen-moc-dat-99-tieu-chi-huyen-nong-thon-moi-931504/
Tin liên quan