Chủ nhật, 05/07/2020 - 03:20
Tin mới

Nửa đầu tháng 6 Việt Nam xuất khẩu hơn 20,5 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2020 (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2020) đạt 20,57 tỷ USD, tăng 3,3% (tương ứng tăng 651 triệu USD) so với nửa cuối tháng 5/2020.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2020 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 217,36 tỷ USD, giảm 2,3% (tương ứng giảm 5,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 năm 2020 có mức thặng dư 170 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 lên 3,75 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 6/2020 các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt gần 12 tỷ USD, tăng 4,8%, tương ứng tăng 548 triệu USD so với nửa cuối tháng 5/2020. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2020 nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 132,08 tỷ USD, giảm 6,1%, tương ứng giảm 8,53 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI  thặng dư 1,11 tỷ USD trong nửa đầu tháng 6/2020 và tính đến hết ngày 15/6/2020 là 12,07 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 6 Việt Nam xuất khẩu hơn 20,5 tỷ USD

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2020 đạt 10,37 tỷ USD, giảm 5,3% (tương ứng giảm 578 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2020. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2020, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 110,56 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7% (tương ứng giảm 777 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.

So với nửa cuối tháng 5/2020, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2020 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm hơn 300 triệu USD, tương ứng giảm 15,7%; gạo giảm 114 triệu USD, tương ứng giảm 52,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 83 triệu USD, tương ứng giảm 8,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 62 triệu USD, tương ứng giảm 3,3%...

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 6,55 tỷ USD, giảm 4,6% (tương ứng giảm 313 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2020. Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2020 tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 72,08 tỷ USD, giảm 6,3% tương ứng giảm 4,82 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2019 và chiếm 65,2% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Trong khi đó, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2020 đạt 10,2 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 1,23 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2020. Tính đến hết ngày 15/6/2020, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 106,81 tỷ USD, giảm 3,9% (tương ứng giảm 4,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

So với nửa cuối tháng 5/2020 nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 6/2020 biến động tăng ở một số nhóm hàng sau: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 333 triệu USD, tương ứng tăng 29,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 202 triệu USD, tương ứng tăng 8,8%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 177 triệu USD, tương ứng tăng 47,6%; xăng dầu các loại tăng gần 77 triệu USD, tương ứng tăng 65,6%...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 6/2020 đạt 5,44 tỷ USD, tăng 18,8% (tương ứng tăng 861 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 5/2020. Như vậy, tính đến hết ngày 15/6/2020, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 60 tỷ USD, giảm 5,8%, tương ứng giảm 3,71 tỷ USD, chiếm 56,2% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nam Thanh

Nguồn: http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news/Nua-dau-thang-6-Viet-Nam-xuat-khau-hon-205-ty-USD-6-163-7095

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan