Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 40.600 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn huy động đạt gần 40.600 tỷ đồng
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, tổng nguồn vốn huy động trên toàn địa bàn đến cuối tháng 2/2023 của các tổ chức tín dụng đạt gần 40.600 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm, trong đó, vốn huy ...