Khởi nghiệp từ ẩm thực chay
Khởi nghiệp từ ẩm thực chay
Nắm bắt xu hướng ngày càng nhiều người sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, nhiều bạn trẻ đã khởi nghiệp bằng cách mở quán chay.