Thứ 2, 18/01/2021 - 23:10
Tin mới

Đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu giao tại BHXH cấp huyện

Nhằm đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, UBND huyện Tuy An vừa yêu cầu cấp ủy, chính quyền, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của huyện.

UBND huyện cũng chỉ đạo các xã căn cứ số lượng nhân viên đại lý thu hiện có tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cụ thể cho từng nhân viên và đảm bảo đến cuối năm 2020, mỗi nhân viên đại lý thu phải vận động mới 10 người tham gia BHXH tự nguyện và 30 người tham gia BHYT hộ gia đình.

BHXH huyện chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức hội, đoàn thể tăng cường thanh kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm liên quan đến nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT nhằm thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch của Huyện ủy về cải cách chính sách BHXH, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn năm 2020.

LÊ HÀ

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/141/249359/don-doc-thuc-hien-cac-chi-tieu-giao-tai-bhxh-cap-huyen.html
Tin liên quan