Đoàn kết, sáng tạo, phát triển, hội nhập

Sáng 30/11, Tại Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh đến 8 điểm cầu các cơ sở Hội, địa phương.

Tham dự Đại hội tại điểm cầu chính có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh cùng 238 đại biểu phụ nữ đại diện cho gần 248 ngàn hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lê Thị Kim Thu, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, phát triển, hội nhập", Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa rất quan trọng, vừa kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân, vừa rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ VI. Đồng thời tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định mục tiêu, các khâu đột phá, các chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định sự phát triển đi lên của phong trào Phụ nữ tỉnh trong những năm tiếp theo; thể hiện niềm tin và quyết tâm cao của các cấp hội phụ nữ cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kì 2020-2025

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2016-2021, bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ BR-VT, cùng với nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, tích cực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của tỉnh. Vai trò của tổ chức Hội và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống.

Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác phụ nữ, cán bộ nữ và bình đẳng giới, giúp phụ nữ có điều kiện phát triển về mọi mặt.

Nhiều mô hình mang dấu ấn, thương hiệu của tổ chức Hội như: như mô hình “Ngày chủ nhật sạch”,“Đoạn đường do phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới,  “Con đường hoa”, mô hình hội viên giúp hội viên "n+4”, "1+1", mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm”, “chuyển giao vật dụng gia đình” còn giá trị sử dụng cho gia đình chị em khó khăn, đã được nhân rộng; những mô hình này đã được công nhận là mô hình dân vận khéo được cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá cao. Qua thực hiện các phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đã có 1.857 gương điển hình tiêu biểu được các cấp chính quyền, địa phương khen thưởng (vượt 126,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ).

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội tích cực đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích thiết thân của phụ nữ. Tổng các nguồn vốn được các cấp Hội huy động là hơn 5.090 tỷ đồng giúp cho 383.879 lượt chị em vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Đến cuối nhiệm kỳ, đã có 6.610 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Hiện nay, có 2.671 phụ nữ làm chủ DN trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã chủ trì 483 cuộc giám sát chuyên đề, qua đó đã tham mưu đề xuất, kiến nghị 1.108 ý kiến những nội dung liên quan đến an sinh xã hội, phụ nữ, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới và tổ chức Hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và những kết quả trong công tác Hội và phong trào phụ nữ các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống, sự sáng tạo, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; phong trào phụ nữ ngày càng được mở rộng, phát triển với những nội dung thiết thực… góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Cơ bản tán thành với những mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và khâu đột phá mà dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh trình Đại hội, Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội phụ nữ cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là tăng cường tuyên truyền cho các tầng lớp phụ nữ nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp phụ nữ và trẻ em; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội ngày càng vững mạnh, bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở…

“Bằng sự nhiệt huyết và sự phấn đấu của cán bộ, hội viên phụ nữ, tôi tin tưởng rằng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực học tập, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển - Hội nhập", góp phần cùng với Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” - Bí Thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Trong chương trình Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh BR-VT lần thứ VI, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; thảo luận và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội diễn ra trong ngày 30/11.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH-NHẬT LINH

Nguồn: http://baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202111/dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-tinh-ba-ria-vung-tau-nhiem-ky-2021-2026-doan-ket-sang-tao-phat-trien-hoi-nhap-939593/
Tin liên quan