Hà Nội: Hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID-19

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 26/10, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện chính sách của Trung ương, của TP. Hà Nội và huy động xã hội hoá để quyết định hỗ trợ cho các đối tượng với tổng kinh phí 3.029,795 tỷ đồng.

 

Hà Nội đã hỗ trợ đối với 11 nhóm trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Ảnh minh họa

Trong đó, ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là 2.635,07 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là 394,724 tỷ đồng.

Thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 11 nhóm trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, còn 1 nhóm "Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động" chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố, tính đến nay, đơn vị đã chi trả cho 549.292 người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền 1.365 tỷ đồng.

Các địa phương đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 8/8 nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 15/NQ-HĐND; các địa phương đã rà soát và ra quyết định hỗ trợ 289.853 người, hộ kinh doanh với kinh phí phê duyệt là 298,808 tỷ đồng (đã tổ chức chi trả cho 289.111 đối tượng với kinh phí 297,636 tỷ đồng).

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã trích kinh phí 89,274 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 quyết định hỗ trợ cho 175.117 người khó khăn (bao gồm cả một số người nước ngoài khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội). Trong đó, đã thực hiện hỗ trợ được 105.977 người khó khăn với số tiền 54,7 tỷ đồng.

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho 1,06 triệu lượt người, hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 305,45 tỷ đồng.

Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố đã thực hiện cho 9.604 lao động vay vốn với số tiền 463,06 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch. Đối tượng vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người mù và các người lao động gặp khó khăn do COVID-19 có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh....

Minh Anh

 

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doi-song/Ha-Noi-Hon-3000-ty-dong-ho-tro-doi-tuong-kho-khan-do-COVID19/451000.vgp
Tin liên quan