Hỗ trợ giảm giá điện, giảm giá tiền điện đợt 4 khoảng 2.500 tỷ đồng

Hiện nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát, khẩn trương thực hiện giảm giá điện, giảm giá tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 83/NQ-CP. Ước tính tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện trong đợt này khoảng 2.500 tỷ đồng.

 

EVN đang tập trung rà soát, triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm giá tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: VGP

EVN cho biết, đơn vị đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các Tổng Công ty điện lực, các Công ty điện lực, các Trung tâm Chăm sóc khách hàng sớm rà soát, chuẩn bị và triển khai các công việc liên quan để khẩn trương thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo thinh thần Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ.

Theo ước tính sơ bộ, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt 4 này là khoảng 2.500 tỷ đồng.

Mặc dù EVN cũng gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng trên tinh thần chia sẻ với những khó khăn của các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch, EVN đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 4 đợt trong hai năm 2020 và 2021 với tổng số tiền  hơn 16.300 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện 4 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện để góp phần giảm bớt khó khăn do tác động của dịch COVID-19, EVN còn có nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho nhiều địa phương và các cơ sở y tế.

Chỉ tính riêng đợt dịch COVID-19 từ cuối tháng 4 trở lại đây, EVN và các đơn vị thành viên đã đóng góp ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch với tổng số tiền là gần 430 tỷ đồng, trong đó EVN đã ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 số tiền 400 tỷ đồng.

Theo EVN, đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện trong đợt này là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30/7/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Mức hỗ trợ giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng; giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là hai tháng tại các kỳ hoá đơn tháng 8 và kỳ hoá đơn tháng 9 năm 2021.

EVN cũng thực hiện hỗ trợ giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/02/2021 của Chính phủ.

Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực, Công ty điện lực thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện khác.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

Toàn Thắng

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doi-song/Ho-tro-giam-gia-dien-giam-gia-tien-dien-dot-4-khoang-2500-ty-dong/440879.vgp
Tin liên quan