Lâm Đồng hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch đợt 4

Ông Hoàng Quí Tình (Lâm Đồng) làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho 1 Công ty Du lịch từ tháng 11/2007 đến tháng 9/2020. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ông phải chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty.

Tháng 7/2021, ông đã làm đơn đề nghị hỗ trợ và gửi hồ sơ đầy đủ bao gồm: Hợp đồng lao động, thẻ hướng dẫn viên và một số giấy tờ yêu cầu khác cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng đến nay ông Tình vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp.

Theo thông báo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thời gian ông nghỉ làm từ tháng 9/2020 chưa đủ điều kiện để nhận trợ cấp.

Tuy nhiên, theo ông Tình tham khảo văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch quy định như sau:“Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg), được hiểu là hợp đồng lao động đó có thể được ký trước hoặc sau ngày 1/1/2020, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (hết ngày 31/1/2022), còn hoặc không còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ”.

Ông đã liên hệ đến Tổng cục Du lịch để hỏi thì được trả lời, trường hợp của ông đủ điều kiện nhận trợ cấp. Ông Tình đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn trường hợp của ông.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ dành cho hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ của ông Hoàng Quí Tình.

Qua thẩm định, hồ sơ ông Hoàng Quí Tình còn thiếu một số nội dung, thành phần như sau:

- Tại mục tài khoản ngân hàng của đơn đề nghị hỗ trợ: Ông Hoàng Quí Tình chưa nêu rõ chi nhánh ngân hàng tại địa phương nào. Phòng Quản lý Du lịch đã liên hệ đề nghị ông Hoàng Quí Tình bổ sung thông tin cụ thể về tên chi nhánh ngân hàng thụ hưởng vào ngày 12/8/2021. Theo đó, ông Hoàng Quí Tình đã cập nhật, bổ sung thông tin còn thiếu vào thời gian cùng ngày.

- Đối với hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động của ông Tình và Công ty Du lịch được ký kết vào ngày 1/1/2018 là loại hợp đồng không xác định thời hạn. Để xác minh khoảng thời gian ông làm việc tại Công ty, Phòng Quản lý Du lịch đã liên hệ đề nghị ông bổ sung văn bản xác nhận thời gian làm việc tại Công ty vào ngày 12/8/2021. Đến ngày 26/8/2021, ông Hoàng Quí Tình đã bổ sung văn bản xác nhận của Công ty và thông tin về tình trạng hoạt động của Công ty Du lịch.

Tại thời điểm ông Hoàng Quí Tình bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định thì đã qua thời gian của đợt hỗ trợ tại thời điểm đó. Theo hướng dẫn tại văn bản số 1050/SVHTTDL-VP ngày 16/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ đợt tiếp theo cách 30 ngày sau khi kết thúc đợt trước đó, nên hồ sơ của ông được tổng hợp vào danh sách của đợt tiếp theo (đợt 4).

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ dành cho hướng dẫn viên du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Tình:

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ông vào danh sách đề nghị hỗ trợ đợt 4 trong tháng 10 tại Tờ trình số 91/TTr-VHTTDL ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 4).

Sau khi được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt và bố trí kinh phí hỗ trợ đợt 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thanh toán sớm nhất cho ông Hoàng Quí Tình theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hỗ trợ , hướng dẫn viên

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Doi-song/Lam-Dong-ho-tro-huong-dan-vien-du-lich-dot-4/450977.vgp
Tin liên quan