Thứ 3, 02/06/2020 - 01:39
Tin mới

Đẩy mạnh xã hội hóa bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh xã hội hóa bảo vệ môi trường
Thời gian qua, nhờ chuyển đổi các mô hình bảo vệ môi trường từ các đơn vị Nhà nước sang các tổ chức và cá nhân theo hình thức dịch vụ công ích, xã hội hóa, nên đã thu hút được nhiều đối tượng tham ...