Thứ 7, 04/04/2020 - 10:07
Tin mới

Nỗ lực đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp

Nỗ lực đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngành Công thương và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường phối hợp, triển khai các giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.