Thứ 7, 28/11/2020 - 15:15
Tin mới

Ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 26/11, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với đại diện Công ty CP Gyeonggi-do (Hàn Quốc) nhằm thúc ...

Công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận thủ tục

Công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận thủ tục
Cổng dịch vụ công (DVC) trực tuyến của tỉnh hoạt động từ tháng 12/2016 cơ bản ổn định tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn, vừa thực hiện chức năng cổng vừa thực hiện chức năng một cửa ...

Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân

Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân
Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND) hoạt động với phương châm phi lợi nhuận, là một trong những kênh tín dụng trợ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn vay này, nhiều gia đình ...