Thứ 3, 02/06/2020 - 02:14
Tin mới

Giải pháp nuôi và ương cá nước ngọt mùa hạn mặn

Giải pháp nuôi và ương cá nước ngọt mùa hạn mặn
Từ đầu tháng 2 (DL) đến nay, độ mặn trên sông Tiền luôn giao động ở mức cao, có nơi đỉnh điểm cao trên 5 - 6 g/l (‰), kéo dài trong 3 tháng, đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của một số loài cá nước ngọt, ...

Tìm hướng đi mới cho hội viên nông dân

Tìm hướng đi mới cho hội viên nông dân
Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thành lập và nhân rộng mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp nhằm tạo mối liên kết nông dân giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh ...

Nhiều thách thức khi các hợp tác xã hội nhập

Nhiều thách thức khi các hợp tác xã hội nhập
Kinh tế tập thể ở Phú Yên, mà nòng cốt là các HTX đang trong quá trình thay đổi để phù hợp với chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu ngành Nông ...