Thứ 2, 18/01/2021 - 23:14
Tin mới

Huyện Cao Phong: Triển khai công tác tín dụng chính sách năm 2021

Sáng 12/1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo UBND huyện Cao Phong trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động tín dụng năm 2020.
 
Năm 2020, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả: Tổng nguồn vốn tín dụng đạt 291.241 triệu đồng; được giao tăng trưởng 23.341 triệu đồng cho 8 chương trình tín dụng. Doanh số cho vay đạt 118.931 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt 102.405 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 291.241 triệu đồng, trong đó ủy thác qua 4 tổ chức CT-XH 99,9% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,03% tổng dư nợ; nợ khoanh chiếm 0,06% tổng dư nợ; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 98%. Toàn huyện có 196 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với 7.263 tổ viên, có 194 tổ không có nợ quá hạn. Kết quả xếp loại hoạt động, có 195 tổ TK&VV xếp loại tốt, khá; 1 tổ trung bình; không có tổ yếu kém.
 
Qua đánh giá, năm 2020, có 3.873 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn tín dụng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; làm mới, sửa chữa, nâng cấp 2.560 công trình nước sạch, vệ sinh; xây dựng 72 căn nhà cho hộ nghèo; 431 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn chính sách... Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,2 triệu đồng/năm.
 
Năm 2021, Ngân hàng CSXH huyện đề ra 8 mục tiêu: nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 100% kế hoạch được giao; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện tăng 700 triệu đồng; dư nợ tín dụng tăng trưởng trên 8%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,03% tổng dư nợ; tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn trên 95%; thu lãi đạt 100% lãi phải thu; 95% tổ TK&VV xếp loại tốt, khá, không có tổ yếu kém...; đưa ra 3 nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.
 
Nhân dịp này, UBND huyện Cao Phong khen thưởng 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong hoạt động tín dụng năm 2020 trên địa bàn.
 
Đ.T
Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/12/148773/Huyen-Cao-Ph111ng-Trien-khaicong-tac-tin-dung-chinh-sach-nam-2021.htm
Tin liên quan