Người Đi Tìm Gạo Sạch

Người Đi Tìm Gạo Sạch
Tại cuộc họp đánh giá tình hình xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2022 và dự báo xuất khẩu gạo trong thời gian tới do Bộ Công Thương tổ chức sáng ngày 6/7, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu thông tin: Tính đến ...

Xuất khẩu hàng hóa 8 tháng tăng 17,3%

Xuất khẩu hàng hóa 8 tháng tăng 17,3%
8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước – theo con số của Tổng cục Thống kê.