Chạy đua số hóa, ngân hàng lãi lớn

Chạy đua số hóa, ngân hàng lãi lớn
Chi phí giao dịch trên kênh số giảm 96% so với kênh giao dịch trực tiếp tại chi nhánh khiến hiệu quả kinh doanh của nhiều ngân hàng cải thiện bất ngờ.