THILOGI: Dịch vụ logistics trọn gói cho nông nghiệp

THILOGI: Dịch vụ logistics trọn gói cho nông nghiệp
Với mục tiêu phát triển chuỗi dịch vụ logistics trong phân phối, chế biến đến tiêu thụ, từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, Công ty Giao nhận-Vận chuyển quốc tế Trường Hải ...