Doanh nghiệp 'né' làm nhà xã hội

Doanh nghiệp 'né' làm nhà xã hội
Theo quy định, các dự án bất động sản phải dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội song. Thế nhưng nhiều chủ đầu tư tìm đủ lý do để không thực hiện.