Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển
Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của ...

Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng
Để phát triển kinh tế rừng bền vững, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang ...