Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022
Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022 (AI4VN 2022) diễn ra tại Hà Nội từ chiều 22-9, bắt đầu bằng chuỗi sự kiện hội thảo về các chủ đề gồm: "Giải pháp AI (lĩnh vực trí tuệ nhân tạo) trong lĩnh vực ...