Mái nhà chung của nữ doanh nhân huyện Krông Búk

Mái nhà chung của nữ doanh nhân huyện Krông Búk
Với phương châm “làm giàu cho mình và làm giàu cho xã hội”, Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nghiệp huyện Krông Búk đã trở thành mái nhà chung gắn kết hội viên phụ nữ, xây dựng các mối liên kết kinh doanh, ...