Triển vọng xuất khẩu ớt sang thị trường Hàn Quốc

Triển vọng xuất khẩu ớt sang thị trường Hàn Quốc
Lô sản phẩm ớt muối chua đầu tiên của tỉnh được xuất khẩu vào cuối tháng 3 vừa qua với số lượng 7,5 tấn. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra hướng đi đầy hứa hẹn cho các vùng trồng ớt, góp phần thực hiện ...