Đưa sản phẩm thanh long ruột đỏ vươn tầm

Đưa sản phẩm thanh long ruột đỏ vươn tầm
Những năm gần đây, cây thanh long ruột đỏ phát triển mạnh trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Nhiều mô hình trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGAP mang lại hiệu quả kinh tế cao, không chỉ góp phần ...

Vốn vay ưu đãi đồng hành cùng nông dân vượt khó

Vốn vay ưu đãi đồng hành cùng nông dân vượt khó
Trong 20 năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã đồng hành cùng nông dân trên địa bàn tỉnh trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, trở thành động lực quan trọng để nông ...