Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn

Thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn
Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGAP được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Đồng thời góp phần bảo vệ môi ...

Xã Kim Lập dồn sức xây dựng nông thôn mới

Xã Kim Lập dồn sức xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Kim Lập (Kim Bôi) đã đạt 13/19 tiêu chí. Hiện cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã dồn sức phấn đấu hoàn thành các tiêu ...