VEAM lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3.905 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), mã chứng khoán VEA đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, vừa được VEAM công khai cho thấy, lợi nhuận trong quý III/2021 suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 750,392 tỷ đồng tương đương với giảm 52%. Tuy nhiên lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 thì lợi nhuận sau thuế của VEAM vẫn tăng nhẹ hơn 50 tỷ lên mức 3.905 tỷ đồng.

Ngày 29/10/2021, VEAM đã có Văn bản số 791/VEAM-TCKT gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, trong quý III/2021, VEAM đạt 750,392 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 1.576 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình thì nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trong quý III/2021 giảm 52% tương đương 826,088 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ sở hữu của VEAM tại công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh, giảm 52% tương đương 717,066 tỷ đồng.

VEAM lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3.905 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của VEAM quý III/2021 thì doanh thu thuần về bán hàng của VEAM trong quý III đạt 793 tỷ đồng, giảm 116 tỷ đồng tương ứng 13% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn bán hàng chỉ giảm nhẹ 9% còn 725 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận gộp của VEAM giảm mạnh xuống chỉ còn 67 tỷ đồng, tương ứng giảm 37%.

Đặc biệt, doanh thu tài chính của VEAM đạt 165 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ 2020. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết (Honda Vietnam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam) cũng giảm hơn 52%, chỉ còn 655 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt mức 1.372 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VEAM giảm 52% xuống còn 750,392 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi tới hơn 1.575 tỷ.

VEAM lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021 đạt 3.905 tỷ đồng
Bảng Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, doanh thu của VEAM đạt 2.840 tỷ đồng, vẫn tăng 6,4% so với cùng kỳ. Phần lãi trong công ty liên kết đạt 3.468 tỷ, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế của VEAM vẫn tăng nhẹ hơn 50 tỷ lên mức 3.905 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 9 tháng đầu năm cũng giảm 21% tương ứng 1.565 tỷ đồng được ban lãnh đạo VEAM giải thích do doanh thu hoạt động tài chính giảm 21% tương ứng 1.627 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2021, VEAM có tổng tài sản 23.615 tỷ đồng, giảm gần 3.618 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó nợ phải trả là 1.784 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.724 tỷ đồng, nợ dài hạn chỉ 60 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của VEAM giảm còn 21.830 tỷ đồng. Đặc biệt, VEAM vẫn còn 8.513 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế luỹ kế chưa phân phối. Các khoản tiền, tương đương tiền của VEAM vẫn ở mức cao với 17. 542 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn là 12.200 tỷ đồng.

Thu Hường

 

Tác giả: Thu Hường
Nguồn: https://congthuong.vn/veam-loi-nhuan-9-thang-dau-nam-2021-dat-3905-ty-dong-167176.html
Tags: VEAM , 9 tháng
Tin liên quan