Bắc Giang phân bổ hơn 245 tỷ đồng cho 84 xã xây dựng NTM năm 2022

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ phân bổ 245,27 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương cho 84 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Theo đó, Bắc Giang sẽ phân bổ 31,307 tỷ đồng cho 08 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, bình quân mỗi xã được phân bổ 3.913 triệu đồng.

Phân bổ 105,06 tỷ đồng cho 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 và 2022 (bao gồm 46,35 tỷ đồng cho 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, bình quân 3.090 triệu đồng/xã và 58,71 tỷ đồng cho 19 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022, bình quân 3.090 triệu đồng/xã). Phân bổ 48,855 tỷ đồng cho 15 xã đã đạt chuẩn NTM năm 2021, bình quân 3.257 triệu đồng/xã. Phân bổ 60,048 tỷ đồng cho 27 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, bình quân 2.224 triệu đồng/xã.

 

 

 Góc nhỏ xã Hồng kỳ, Yên Thế, Bắc Giang.

Sau khi phân bổ nguồn vốn, các xã sử dụng để đầu tư các hạng mục công trình thiết yếu trên địa bàn xã như: Hỗ trợ xây dựng và nâng cấp đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng; hệ thống thủy lợi nội đồng; hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai của xã; trường học; trạm y tế xã; phát triển mạng lưới y tế cơ sở; trung tâm thể thao, nhà văn hóa xã, khu thể thao, nhà văn hóa thôn, bản; các công trình cấp nước sinh hoạt; cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn; cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn...

Ở một diễn biến khác, ngày 21/6, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025 Bắc Giang phấn đấu có thêm huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện NTM, lũy kế 07 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 02 huyện Lạng Giang, Tân Yên phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Cấp xã phấn đấu có 88% tổng số xã đạt chuẩn NTM, tăng thêm 39 xã so năm 2020; trong đó có 78 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt 42,4% tổng số xã, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đạt 8,2% tổng số xã.

Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có 444 thôn NTM kiểu mẫu, tăng 372 thôn so năm 2020; phấn đấu các xã đã đạt chuẩn có tối thiểu 01 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Toàn tỉnh phấn đấu có trên 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn NTM, tương đương 76 thôn/126 thôn/17 xã. Không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Tác giả: Hoàng Văn
Nguồn: https://kinhtenongthon.vn/bac-giang-phan-bo-hon-245-ty-dong-cho-84-xa-xay-dung-ntm-nam-2022-post50760.html
Tin liên quan