Thứ 6, 12/08/2022 - 19:40
Tin mới
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nông thôn Tây Bắc: Phụ nữ Mai Sơn phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng vay ưu đãi
Từ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hội viên phụ nữ Mai Sơn (Sơn La) đã vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu.