“Chung tay tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho cơ sở công nghiệp nông thôn”

Đó là mục tiêu mà Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC& TVPTCN) tỉnh phối hợp Trung tâm KC&TVPTCN 1 (Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương) chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động chương trình hỗ trợ thiết thực, hiệu quả trong thời gian qua.

Lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia tại TP Hòa Bình.

Từ đầu năm 2023, Trung tâm KC&TVPTCN 1 phối hợp với Trung tâm KC&TVPTCN tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lựa chọn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phù hợp, đáp ứng được yêu cầu để từ đó lập đề án, bố trí kinh phí hỗ trợ mua máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại giúp đơn vị nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Trung tâm KC&TVPTCN tỉnh phối hợp với Trung tâm KC&TVPTCN 1 triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT như: thực hiện các đề án: "Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ gỗ nội thất”, đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH thương mại và sản xuất nội thất Nhật Dân 2 (phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình); "Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong may túi siêu thị”, các đơn vị thụ hưởng là: Công ty TNHH Hải Phương Trang (xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi), Công ty TNHH MTV An Khánh HB (xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu), Chi nhánh Hòa Bình - Công ty TNHH doanh nghiệp xã hội CHIE DUPUDUPA 1 (xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu), Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất H2 FASHION (thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc); "Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm khung nhôm dân dụng”, đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH MTV Kim Cường HB (phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình), Công ty CP cơ khí và xây dựng MBK Khánh Linh (thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy).

Tại các chương trình nghiệm thu, Trung tâm KC&TVPTCN tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện đề án, ý nghĩa, hiệu quả đầu tư của đơn vị thực hiện. Mỗi đơn vị thụ hưởng được hỗ trợ 288 triệu đồng đã hoàn thành việc đầu tư, lắp đặt, vận hành máy móc, thiết bị. Sản phẩm sản xuất ra đạt các yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thị trường. Máy móc, thiết bị được đầu tư mới 100%; sử dụng công nghệ tiên tiến giúp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD; tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Đề án được thực hiện công khai, đảm bảo các điều kiện, hoàn thành đúng tiến độ thời gian; các chỉ tiêu của đề án đạt được theo đúng yêu cầu, nội dung đã đề ra, chấp thuận nghiệm thu hoàn thành.

Bên cạnh việc triển khai các đề án khuyến công, 2 đơn vị còn triển khai một số nội dung hoạt động khác như: Tổ chức các hội thảo, tọa đàm; triển khai đề án tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); hỗ trợ các cơ sở CNNT đầu tư phòng trưng bày nhằm quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm...

Đồng chí Dương Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định: Thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến nhiều doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Nổi bật là các cơ sở sản xuất đã chuyển hướng sang chú trọng đầu tư dây chuyền, máy móc, thiết bị tiên tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm để từ đó hạ giá thành, tạo việc làm ổn định cho người lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong quá trình thực hiện có những khó khăn, Trung tâm KC&TVPTCN tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm KC&TVPTCN 1 để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công, phát huy tối đa vai trò thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án đúng mục đích, mục tiêu, đảm bảo hiệu quả, hoàn thành các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2024 có tính khả thi cao, đúng tiến độ. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá đến các địa phương, cơ sở CNNT về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến công, cũng như vai trò, vị trí phát triển CNNT; tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm nhằm quảng bá sản phẩm có thế mạnh của địa phương, triển khai nội dung hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở CNNT nhằm nâng cao nhận thức, ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động SXKD. Huy động nguồn lực, phối hợp, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển KT-XH gắn với các đề án thuộc chương trình khuyến công để tập trung nguồn lực cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

 

Hồng Duyên

 

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/182135/Chung-tay-thao-go-kho-khan,-nang-cao-nang-luc-san-xuat,-kinh-doanh-cho-co-so-cong-nghiep-nong-thon.htm
Tin liên quan