Pleiku tổng kết 10 năm thực hiện "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Ngày 29-11, Thành ủy Pleiku tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy Pleiku đồng chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, Thành ủy Pleiku đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ; Công tác huấn luyện, diễn tập được quan tâm và đạt kết quả tốt. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố từng bước được nâng lên. Hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.
 
Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện
Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013-2022. Ảnh: Bá Bính
 
Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận ý kiến đóng góp, bổ sung làm rõ những kết quả đạt được của thành phố qua 10 năm thực hiện Nghị quyết; đi sâu, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đề nghị các cấp ủy Đảng, các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn; Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
 
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh để từng bước xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, đặc biệt là 4 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XII đề ra hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2022.
 
BÁ BÍNH
 
Nguồn: http://baogialai.com.vn/channel/9702/202211/pleiku-tong-ket-10-nam-thuc-hien-chien-luoc-bao-ve-to-quoc-trong-tinh-hinh-moi-5797075/
Tin liên quan