Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững

Năm 2024, cùng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Thừa Thiên Huế đẩy mạnh đào tạo, với mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế, năm 2024 địa phương đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động. Với chỉ tiêu đặt ra, thời gian tới, ngoài thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nội dung “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” thì tỉnh Thừa Thiên Huế hướng tới hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững
Các doanh nghiệp giới thiệu, tư vấn, tuyển dụng lao động tại Ngày hội tuyển sinh nghề gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 tại Thừa Thiên Huế (Ảnh: Đ.N)

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cấp xã để tuyển sinh và tổ chức đào tạo nghề kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ lao động học nghề gắn với việc làm và có việc làm mới đã được tăng lên; từng bước gắn với nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu lao động kỹ thuật của các doanh nghiệp cũng như với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề.

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế cho biết, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với thực hiện các đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài phấn đấu đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề nghiệp và đại học đạt trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng đạt trên 85%, góp phần đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,5%. Đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyển sinh 1.800 người (đạt 10,59 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm), trong đó, chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác.

Năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, các địa phương, đơn vị với 6.137 lượt lao động tham gia, trong đó, 609 lao động được tiếp nhận. Tổ chức thành công Ngày Hội việc làm - Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2023 với 45 đơn vị tham gia tuyển sinh, tuyển dụng trên 22.762 chỉ tiêu; thông qua Ngày hội, số người tiếp cận thông tin việc làm, định hướng nghề nghiệp hơn 9.200 người.

Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết chính sách hỗ trợ cho 506 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó, có 92 trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Phòng Lao động - việc làm (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế) cho biết, ngày 31/5 tới đây, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Ngày hội việc làm bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất - năm 2024. Dự kiến thu hút 37 doanh nghiệp, trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyền dụng hơn 8.000 vị trí việc làm trong và ngoài nước, tuyển sinh gần 6.500 chỉ tiêu học nghề với nhiều ngành nghề, trình độ.

 
Tác giả: Nguyễn Tuấn
Nguồn: https://congthuong.vn/thua-thien-hue-day-manh-giai-quyet-viec-lam-giam-ngheo-ben-vung-322783.html
Tin liên quan