Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/4/2024: Có mưa vài nơi, gió nhẹ

Thời tiết biển hôm nay 3/4/2024, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/4/2024 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/4/2024: …..

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/4/2024: Có mưa vài nơi, gió nhẹ

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/4/2024, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Các vùng biển khác không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/4/2024: …..

Thời tiết biển hôm nay 3/4/2024, bản đồ các vùng biển và hải đảo của nước CHXHCN Việt Nam

Dự báo Thời tiết biển ngày và đêm 3/4/2024

BẮC VỊNH BẮC BỘ

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

NAM VỊNH BẮC BỘ

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI

Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

BÌNH ĐỊNH ĐẾN NINH THUẬN

Có mưa rào vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

BÌNH THUẬN ĐẾN CÀ MAU

Không mưa.

Tầm nhìn xa : Trên 10 km.

Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

CÀ MAU ĐẾN KIÊN GIANG

Không mưa.

Tầm nhìn xa : Trên 10 km.

Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

BẮC BIỂN ĐÔNG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

VÙNG GIỮA BIỂN ĐÔNG

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5; phía Đông gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

VÙNG NAM BIỂN ĐÔNG

Có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Không mưa.

Tầm nhìn xa: Trên 10 km.

Gió Đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

Tác giả: Vân An
Nguồn: https://congthuong.vn/du-bao-thoi-tiet-bien-hom-nay-342024-co-mua-vai-noi-gio-nhe-312449.html
Tin liên quan