Mùa khô, sản lượng giảm ốc các loại tăng giá | THDT