Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp

Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ vi phạm quy định pháp luật về lâm nghiệp (cháy rừng, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, khai thác rừng trái pháp luật...). Các vụ vi phạm được ...

Khẩn trương hoàn thiện thể chế liên kết vùng

Khẩn trương hoàn thiện thể chế liên kết vùng
Gia Lai đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ. Mục tiêu mà tỉnh hướng đến là nâng cao năng ...