Cao Lãnh chạm đích nông thôn mới: Tiền đề xây dựng các tiêu chí nâng cao

Thời gian qua, nhờ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới (NTM) và huyện NTM giai đoạn 2010 - 2020, Cao Lãnh đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra.

Đến nay, Cao Lãnh có 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới...

 

thăm-mô-hình-cây-xoài-nhà-tôi.jpg

Thăm mô hình “Cây xoài nhà tôi”.

Mới đây, Đoàn Thẩm định Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương làm Trưởng đoàn đến thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế đề nghị xét, công nhận huyện Cao Lãnh đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Qua 10 năm (2011–2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng huyện NTM, Cao Lãnh đã huy động được trên 17.253 tỷ đồng  từ các nguồn nhằm phục vụ chương trình xây dựng NTM. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 1.072 tỷ đồng bằng tiền mặt, cùng với đóng góp ngày công, hiến đất, hoa màu, cây trái, vật kiến trúc... để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ sản xuất và dân sinh. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng người dân về xây dựng NTM đạt trên 95%. 

Với hiệu quả từ các mô hình sản xuất, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…, thu nhập của người dân tăng từ 18,72 triệu đồng/người/năm 2011 lên 51,717 triệu đồng/người/năm 2020 (không tính thị trấn Mỹ Thọ), tăng 2,76 lần so với năm 2011. Nhờ xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, huyện đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, đời sống của nhiều hộ dân được cải thiện rõ nét. 

Đến năm 2020, huyện còn 1,58% số hộ nghèo, giảm 11,29% so với năm 2011; công tác bảo vệ môi trường nông thôn được chú trọng, phong trào trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường, nơi công cộng được nhân rộng; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa nông thôn ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Qua khảo sát thực tế một số sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP, công ty, doanh nghiệp, hệ thống giao thông nông thôn; cảnh quan môi trường, làng nghề truyền thống, khu cụm dân cư trên địa bàn các xã; một số công trình kết cấu hạ tầng, trường học, nhà văn hoá, trụ sở UBND xã…, Đoàn công tác ghi nhận huyện Cao Lãnh đã ứng dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và liên kết chặt chẽ trong tiêu thụ nông sản; nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản phẩm từ nông sản của địa phương để nâng cao thu nhập cho nông dân; tiêu biểu là mô hình “Cây xoài nhà tôi”, đã lan tỏa tích cực trong cả nước, được các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm tiêu thụ trái, hợp đồng mua cây và chăm sóc xoài... Việc lấy phiếu tín nhiệm của người dân về kết quả xây dựng NTM được thực hiện nghiêm túc, ý kiến người dân đồng thuận đạt tỷ lệ cao.

z2028156994330_ffeef22e55e4bba9f6ce1eca84949f0f.jpg

Công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa tạo cảnh quan... được người dân huyện Cao Lãnh quan tâm thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Cao Lãnh trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, nhất là việc xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, có nhiều mô hình sáng tạo, nhiều cách làm hay, hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân, đời sống dân trí nâng lên; công tác vệ sinh môi trường, hàng rào cổng ngõ, trồng hoa tạo cảnh quan được quan tâm thực hiện rất tốt… thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tạo diện mạo mới bộ mặt văn hóa và trên các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Qua khảo sát, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến cho biết, Cao Lãnh đã đáp ứng các điều kiện để xét, công nhận đạt chuẩn NTM; hồ sơ được chuẩn bị khá đầy đủ và chu đáo. Tới đây, huyện cần tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, có thêm nhiều mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân; cần đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vận động người dân cùng chung tay cải tạo cảnh quan môi trường, duy trì nếp sống văn minh…

 

môi-trường-xanh-sạch-đẹp.jpg

Môi trường xanh sạch đẹp.

Đồng thời, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế của từng tiêu chí, để địa phương nhận diện, phát huy những kết quả đạt được và nâng chất các tiêu chí về môi trường, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để nhân rộng, mỗi địa phương hình thành 01 sản phẩm chủ lực, chú trọng nâng cao hiệu quả sau thu hoạch, chế biến, sơ chế, bảo quản, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa..., tạo tiền đề xây dựng xã NTM nâng cao sau khi Cao Lãnh được công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Tác giả: Trần Thắng
Nguồn: https://kinhtenongthon.vn/cao-lanh-cham-dich-nong-thon-moi-tien-de-xay-dung-cac-tieu-chi-nang-cao-post46547.html
Tin liên quan