Xuyên Mộc phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Sáng 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị lần thứ IX mở rộng, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Huyện Xuyên Mộc về đích nông thôn mới - Báo Bà Rịa Vũng Tàu Online

Sáng 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị lần thứ IX mở rộng, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự hội nghị (ảnh trên).     

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực. Phần lớn các chỉ tiêu về kinh tế đều duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ngành nông-lâm-ngư nghiệp hơn 1.860 tỷ đồng, đạt 49% so với nghị quyết, tăng 3% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch hơn 1.466 tỷ đồng, đạt 91% so với nghị quyết, tăng 63% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nội địa hơn 544 tỷ đồng, đạt hơn 125% so với nghị quyết, tăng 104% so với cùng kỳ.

Công tác an sinh xã hội được huyện quan tâm thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo xã Hòa Bình thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tiêm COVID-19 mũi 4; tiếp tục thực hiện dự án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Về công tác xây dựng Đảng, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng, ý thức tự rèn luyện của đảng viên thông qua việc triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan...

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ những mặt còn hạn chế, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm và những năm tới.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

Nguồn: http://baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202206/xuyen-moc-phan-dau-xay-dung-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-954107/
Tin liên quan