Chuyển đổi trên 2.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả

Vụ mùa, vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được 21.515 ha lúa, đạt 99,95% kế hoạch; trồng 9.245 ha ngô, đạt 83,4% kế hoạch. Hiện, các địa phương đã trồng khoảng 1.000 ha khoai lang; hơn 1.380 ha lạc; hơn 3.600 ha rau, đậu; các loại rau, màu tiếp tục được gieo trồng. Bên cạnh đó, diện tích mía hiện có khoảng 7.150 ha (chủ yếu là mía tím và mía ăn tươi), đạt 100% kế hoạch. Diện tích cây ăn quả có múi gần 9.700 ha, trong đó diện tích kinh doanh đạt 7.429 ha.

 
Những năm qua, một số diện tích trồng lúa kém hiệu của xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã được chuyển đổi sang trồng các loại rau, màu.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện lập, trình ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của huyện, thành phố trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi của UBND tỉnh.
 
Theo đó, tính trong 9 tháng, toàn tỉnh chuyển đổi được trên 2.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. 100% diện tích chuyển đổi đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
 
 
H.N
Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/170392/Chuyen-doi-tren-2.000-ha-dat-trong-lua-kem-hieu-qua.htm
Tin liên quan