Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 tăng 7,21% so với tháng trước

Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 1/2023 so với tháng 12/2022 ước tăng 7,21%, so với cùng kỳ năm trước giảm 14,96%. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 11,2% so cùng kỳ

 

Trong đó, ngành sản xuất công nghiệp khai khoáng giảm 49,92% so với tháng 12/2022, tăng 9,89% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 10,16% so với tháng 12/2022, tăng 0,43% so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 45,67% so với tháng 12/2022, giảm 27,55% so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp cung cấp nước giảm 31,74% so với tháng 12/2022, giảm 5,49% so với cùng kỳ năm trước.

 
Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 1/2023 tăng chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất điện. Sản lượng điện sản xuất trong tháng 1/2023 là 531 triệu KWh, so với tháng trước tăng 172 triệu KWh (tăng 48,01%).
 
 
Đ..
Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/174759/Chi-so-san-xuat-cong-nghiep-thang-1-tang-7,21-so-voi-thang-truoc.htm
Tin liên quan