Huy động gần 8.900 ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ góp sức xây dựng nông thôn mới

Năm 2021, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục đem lại hiệu quả.

 

Trong huấn luyện, diễn tập kết hợp với làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh đã huy động gần 8.900 ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ sửa chữa 30 km đường giao thông nông thôn; làm mới 3,3 km đường liên thôn, liên xã theo tiêu chuẩn nông thôn mới; đổ bê tông sân nhà văn hóa 120 m2; san mặt đường, nạo vét cống rãnh các trục đường liên thôn, liên xã gần 90 km; kè bai đá được 70 m3; huy động hơn 2.300 ngày công phát quang đường làng, ngõ xóm; đào đắp, khơi thông, nạo vét kênh mương nội đồng gần 27 km. Đặc biệt, giúp đỡ 24 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tu sửa nhà ở; di dời 5 hộ gia đình ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Về phương tiện, huy động 25 ca máy xúc và hơn 50 lượt xe vận chuyển đất, đá… tổng trị giá trên 800 triệu đồng.

 
T.S

 

 

Tác giả: Le Viet Anh
Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/231/162031/Huy-dong-gan-8.900-ngay-cong-lao-dong-cua-can-bo,-chien-sy-gop-sucxay-dung-nong-thon-moi.htm
Tin liên quan