Huyện Kim Bôi: Hoàn thành kế hoạch huấn luyện, diễn tập năm 2021

Công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập năm 2021 được Ban CHQS huyện Kim Bôi tham mưu, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch. Theo đó, 100% lực lượng thường trực được huấn luyện với gần 82% đạt loại khá, giỏi. 100% các đầu mối dân quân tự vệ được huấn luyện đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định, với trên 96% quân số tham gia đầy đủ, kết quả chung sau các nội dung huấn luyện đạt loại khá. Đồng thời, đảm bảo huấn luyện cho 100% quân nhân dự bị trên địa bàn.

Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch, văn kiện, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy - cơ quan theo đúng nội dung, thời gian quy định với kết quả khá. Có 4 xã: Vĩnh Tiến, Hợp Tiến, Sào Báy, Nuông Dăm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt được mục tiêu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 
 
T.S

 

 

Tác giả: Le Viet Anh
Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/231/162030/HuyenKim-BoiHoan-thanh-ke-hoach-huan-luyen,-dien-tap-nam-2021.htm
Tin liên quan