Phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại, hội nhập

Chiều 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với nội dung "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN): đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan; các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Tại điểm cầu UBND tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ tập trung vào các trọng tâm chỉ đạo, điều hành gồm "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, và 1 kiên quyết không. Với phương châm đó, những tháng gần đây, Chính phủ đã chủ trì tổ chức 3 hội nghị quan trọng về phát triển các loại thị trường, gồm thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường lao động. Tại hội nghị này, với chủ đề về phát triển thị trường KH&CN, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá tình hình, nhận diện đúng những hạn chế, tồn tại, khó khăn, thách thức, từ đó xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, vận hành tốt hơn thị trường KH&CN.

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định: Việc phát triển mạnh mẽ thị trường KH&CN theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập sẽ tạo ra con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để biến KH&CN thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội, giúp các doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hoá, dịch vụ mới có hàm lượng khoa học cao, tạo sức cạnh tranh vượt trội của nền kinh tế. Do đó, phát triển mạnh mẽ thị trường KH&CN là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tạo sự bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây cũng là yêu cầu đã được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển mạnh mẽ thị trường KH&CN. Trong đó, phân tích sự vận hành của thị trường KH&CN ở nước ta hiện nay; làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, sự tương tác của các chủ thể chính trong thị trường KH&CN; kiến nghị các giải pháp phát triển thị trường KH&CN...

Theo Bộ KH&CN, đến nay, hệ thống cơ chế, chính sách về phát triển thị trường KH&CN đã cơ bản hình thành và từng bước hoàn thiện. Nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy thị trường KH&CN được ban hành. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ để thị trường KH&CN có thể được vận hành một cách thông suốt và hiệu quả hơn. Các ý kiến tham luận tại hội nghị sẽ được Bộ KH&CN tiếp thu, tổng hợp để tham mưu trình Chính phủ các giải pháp phát triển mạnh mẽ thị trường KH&CN theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập trong giai đoạn phát triển mới./.

 
P.V
Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/170401/Phat-trien-thi-truong-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-huong-dong-bo,-hieu-qua,-hien-dai,-hoi-nhap.htm
Tin liên quan