Thành phố Kon Tum tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Sáng 9-8, tại xã Vinh Quang, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) thành phố Kon Tum tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ATTQ năm 2022.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Đức Tuy-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: HT
Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: HT


Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố phát động 86 buổi tuyên tuyền Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, có trên 6.880 lượt người tham gia. Đồng thời, công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm được tổ chức sâu, rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở.

Ngoài ra, Công an thành phố phối hợp với các địa phương thực hiện ký cam kết với người dân về chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương: không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chấp hành nghiêm Nghị định 137/2020/CP; các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy; Luật Giao thông đường bộ; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả theo xu hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự tại cơ sở.

Qua nhiều hoạt động, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” gắn với việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy đề nghị đảng ủy các xã, phường quan tâm tổ chức Ngày hội để tạo tính lan tỏa sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn; tuyên truyền để người dân không bị kẻ xấu kích động, lôi kéo chống lại các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong công tác bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng để thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn; tuyên truyền để mỗi hộ gia đình, mỗi cá nhân ý thức, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến cơ quan công an; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hoà giải cơ sở, an ninh nhân dân, tổ tự quản, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ để các tổ hoạt động hiệu quả; nêu cao vai trò của già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân đấu tranh, tố giác tội phạm.

UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: HT
UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: HT


Nhân dịp này, UBND thành phố khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
 

Theo Hoài Tiến (baokontum)

Nguồn: http://baogialai.com.vn/channel/1624/202208/thanh-pho-kon-tum-to-chuc-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-5786336/
Tin liên quan