Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 20/1, huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Bí thư Huyện ủy trao Huân chương Lao động hạng 3 cho các tập thể.
 
Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, song huyện Kim Bôi đã thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13,8%, bình quân thu nhập đầu người đạt 37,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,2%. Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, y tế... có nhiều chuyển biến đáng khích lệ. Toàn huyện công nhận mới 1 trường chuẩn quốc gia, 2 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; số bác sỹ/vạn dân đạt 5,86 bác sỹ, tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 100%. 
Cùng với đó, cán bộ và Nhân dân trong huyện tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã, có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2022 huyện đề ra 17 chỉ tiêu cơ bản: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14%; bình quân thu nhập đầu người đạt 42 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên 197 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%; phấn đấu 1 xã về đích nông thôn mới...
Tại hội nghị, Huyện ủy, UBND huyện đã khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2021.
 
Bùi Thoa (Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

 

 

Tác giả: Le Viet Anh
Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/11/162035/Trien-khai-nhiem-vu-nam-2022.htm
Tin liên quan