Từ 30/6, Nam Định dự kiến đưa vào khai thác tuyến đường bộ ven biển

Nam Định đã hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh từ ngày 30/6.

Theo báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Nam Định, từ ngày 30/6, tỉnh sẽ đưa dự án tuyến đường bộ ven biển vào khai thác sử dụng.

Đây là tuyến đường có chiều dài 65,58 km, tổng mức đầu tư gần 2.700 tỉ đồng. Tuyến đường đi qua 3 huyện của Nam Định gồm Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nghĩa Hưng với 24 xã, thị trấn, được khởi công ngày 18/9/2020.

Điểm đầu kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại Km0+00 (đê hữu sông Hồng, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy), điểm cuối kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Ninh Bình tại Km65+580 (bờ tả sông Đáy, đê biển xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng).

Từ 30/6, Nam Định dự kiến đưa vào khai thác tuyến đường bộ ven biển
Từ 30/6, Nam Định dự kiến đưa vào khai thác tuyến đường bộ ven biển.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có quy mô đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, 2 làn xe cơ giới, mặt đường rộng 11 m.

Dự án khi hoàn thành, đưa vào khai thác được kỳ vọng sẽ kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị của 3 huyện ven biển; kết nối giao thông với các tuyến quốc lộ: 37B, 21, 21B; kết nối tuyến đường trục phát triển của tỉnh và tỉnh lộ 490C, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ ven biển trong khu vực.

Tuyến đường bộ ven biển thuộc hành lang kinh tế ven biển (Nghĩa Hưng - Hải Hậu - Giao Thủy): Đi từ huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) - đô thị Đại Đồng - thị trấn Quất Lâm - thị trấn Cồn - thị trấn Thịnh Long - thị trấn Rạng Đông - đến huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình); là hành lang phát triển động lực chủ đạo. Ưu tiên phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ; trong đó khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, luyện thép, khai khoáng, dịch vụ du lịch sinh thái biển, nuôi trồng thủy hải sản, dịch vụ cảng và logistics.

Bên cạnh hành lang kinh tế ven biển, trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Nam Định còn xây dựng 4 tuyến hành lang quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong đó, hành lang quốc lộ 10 (thành phố Nam Định - Cao Bồ): Đi từ huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) - thành phố Nam Định - thị trấn Gôi (Vụ Bản) - thị trấn Lâm (Ý Yên) - đến thành phố Ninh Bình, là hành lang động lực chủ đạo của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển các vùng nông nghiệp tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Chú trọng phát triển ngành dịch vụ - du lịch, các điểm du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng.

Hành lang Cao tốc Bắc Nam nối dài (Hà Nội - Cao Bồ - Rạng Đông): Đi từ huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) - Cao Bồ (Ý Yên) - thị trấn Liễu Đề - thị trấn Quỹ Nhất - thị trấn Rạng Đông; là hành lang phát triển động lực chủ đạo của tỉnh. Tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, luyện thép, khai khoáng, dịch vụ du lịch sinh thái cảnh quan.

Hành lang quốc lộ 21 và tuyến đường từ thành phố Nam Định - Xuân Trường - Giao Thủy: Đi từ huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) - thành phố Nam Định - thị trấn Cổ Lễ - thị trấn Xuân Trường - thị trấn Quất Lâm; là hành lang phát triển động lực thứ cấp đến năm 2030 và chủ đạo đến năm 2050. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm thu hút đầu tư vào phát triển công nghiệp, du lịch.

Hành lang tuyến cao tốc CT.08 (Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng): Đi từ huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) - thị trấn Cổ Lễ - thị trấn Liễu Đề - đến huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình); là hành lang phát triển động lực thứ cấp đến năm 2030 và chủ đạo đến năm 2050. Tập trung phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tác giả: Hải Linh
Nguồn: https://congthuong.vn/tu-306-nam-dinh-du-kien-dua-vao-khai-thac-tuyen-duong-bo-ven-bien-325894.html
Tin liên quan