Xã Ngọc Mỹ vượt khó xây dựng nông thôn mới

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) mới đạt 4 tiêu chí. Sau 11 năm, xã đã hoàn thành chương trình XDNTM.

Đường giao thông nông thôn xóm Quạng Lạng, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) được xây dựng từ chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Xác định vai trò chủ thể của người dân nên ngay từ đầu, xã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức giúp người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế, chính sách của Nhà nước trong XDNTM. Xã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, bám sát các văn bản của T.Ư, tỉnh phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực. Tổ chức 17 cuộc tuyên truyền, tham gia hội thi tuyên truyền về NTM. Vận động các hộ hiến hơn 13 nghìn m2 đất các loại, đóng góp trên 1,6 tỷ đồng. Tổ chức cho 145 lượt người được tham gia bồi dưỡng tập huấn về XDNTM.
 
Trong những năm qua, Ngọc Mỹ xác định Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM là chủ trương lớn, lâu dài, do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này. Xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Huy động nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 
Đến nay, xã đã chuyển đổi cơ bản diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng mía và các loại cây ăn quả đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Thành lập hợp tác xã Hoa quả xanh liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm bưởi, mít... với diện tích 17 ha, góp phần giải quyết việc làm cho người dân. Đến năm 2022, toàn xã có 95,2% lao động nông thôn có việc làm, 21,5% lao động được đào tạo nghề, thu nhập bình quân đạt 50,5 triệu đồng/người, tăng 39 triệu đồng/người so với năm 2012.
 
Về tỷ lệ hộ nghèo, năm 2015 toàn xã còn 42% theo tiêu chí cũ, đến cuối năm 2022 giảm còn 7,8%. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã là 131 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp trên 13 tỷ đồng, chiếm 10,3%, bao gồm tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất, tài sản trên đất... Đến tháng 11/2022, xã Ngọc Mỹ đã đạt 19/19 tiêu chí XDNTM.
 
Đồng chí Bùi Thị Giăng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong XDNTM xã gặp nhiều trở ngại, như việc huy động các nguồn lực trong xây dựng cơ sở hạ tầng còn khó do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quy mô nhỏ, số lượng ít. Đặc biệt là khó khăn trong việc huy động làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo… Tuy nhiên, được sự quan tâm sát sao của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các phòng, ban của huyện, chính quyền xã đã thống nhất xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên các ban, ngành của xã và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong XDNTM.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện XDNTM nâng cao. Qua quá trình thực hiện chương trình, xã Ngọc Mỹ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm: Trước hết, phải làm tốt công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức rõ, đúng, đầy đủ về XDNTM, trong đó người dân đóng vai trò chủ thể thì chương trình mới thật sự thành công. Cần xác định những công trình, việc bức xúc của người dân để tập trung thực hiện tốt, từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi cho người dân, phát huy vai trò chủ thể trong XDNTM. Thực tiễn cho thấy, ở địa phương, đơn vị nào đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ thực sự thì XDNTM ở đó đạt kết quả cao. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo thật sự dân chủ. Người dân được tham gia bàn bạc, quyết định và có sự giám sát của cộng đồng dân cư để đảm bảo công khai, minh bạch. XDNTM là một quá trình lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích nhưng phải hết sức tích cực, quyết liệt, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cần kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tổ chức tích cực tham gia đóng góp XDNTM và tăng cường kiểm tra, giám sát để chỉ đạo uốn nắn kịp thời.
 
 
Việt Lâm
 

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/294/182353/Xa-Ngoc-My-vuot-kho-xay-dung-nong-thon-moi.htm
Tin liên quan