Năm 2021, trên 2.000 hội viên nông dân được đào tạo, dạy nghề

Năm 2021, thực hiện công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân (HND) các cấp đã khảo sát nhu cầu học nghề và phối hợp tổ chức 84 lớp nghề. Trong đó, Trung tâm Hỗ trợ nông dân phối hợp tổ chức 4 lớp nghề, HND các huyện, thành phố tổ chức 80 lớp nghề cho trên 2.000 hội viên nông dân. Đồng thời tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 1.900 hội viên nông dân đã học nghề có việc làm với thu nhập từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Hội viên nông dân thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) xây dựng mô hình trồng thanh long leo giàn cho hiệu quả kinh tế.
 
Trong năm, các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân, chuyển giao tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Theo đó, HND tỉnh tiếp tục theo dõi 400 con bê cái giống sinh sản hỗ trợ cho 400 hộ nông dân nghèo thuộc 2 huyện Lạc Sơn, Kim Bôi theo chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup. Đến nay, tổng số bò đã phát triển lên 793 con, giúp cho 393 hộ thoát nghèo. 
 
T.H

 

 

Tác giả: Le Viet Anh
Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/162033/Nam-2021,-tren-2.000-hoi-vien-nong-dan-duoc-dao-tao,-day-nghe.htm
Tin liên quan