Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau

Sáng 11/8, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị “Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Hội nghị cũng nhằm đẩy mạnh chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến dự và có bài phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối; Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các đảng ủy trực thuộc.

Đa dạng các giải pháp triển khai Cuộc vận động

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường thông tin, sau 3 năm (2020-2022) tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm, cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động thành những việc làm thiết thực. Đảng ủy Khối đã ban hành 12 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm việc triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về thực hiện Cuộc vận động.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau
Hội nghị “Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Cấp ủy lãnh đạo kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi về nhân sự, chủ động triển khai thực hiện Cuộc vận động, cụ thể hóa trong nội dung nghị quyết, kết luận, chương trình công tác hằng năm nhằm tập trung chỉ đạo phát huy nội lực, tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, tăng cường sử dụng hàng Việt và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Cấp ủy các cấp đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng trong thực hiện Cuộc vận động, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thể hiện sự gương mẫu; cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động. Từng cấp đã có chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực triển khai Cuộc vận động nên đã thu hút được sự quan tâm, đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức 229 hội nghị, hội thảo nhằm cung cấp thông tin kịp thời về đơn vị sản xuất, sản phẩm. Công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng trong lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động có nhiều điểm nhấn... được triển khai nghiêm túc thông qua trang thông tin điện tử, báo, tạp chí và các hội nghị, buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn, các hoạt động đoàn thể của các doanh nghiệp.

Trong 3 năm có gần 10.000 tin, bài, ảnh, clip tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về Cuộc vận động, góp phần thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp. Cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp ban hành 290 văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động, chỉ đạo nghiên cứu, cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chỉ đạo thực hiện việc sử dụng các nguyên liệu sản xuất, sản phẩm dịch vụ, đầu tư công, văn phòng phẩm,... trong nước sản xuất thay thế hàng nhập khẩu cùng loại để giảm chi phí đồng thời tăng tỷ lệ nội địa hóa, đặc biệt sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối.

Doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và triển khai Cuộc vận động

Đáng chú ý, trong những năm qua, các đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng ủy khối đã hưởng ứng các nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện Cuộc vận động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất, thực hiện nghĩa vụ đóng góp an sinh xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau
Khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi linh hoạt phương thức sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, thương mại điện tử, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tạo sức cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển các kênh phân phối đảm bảo sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đến người sử dụng với chất lượng, giá cả phù hợp.

Nhờ đó, dù bị tác động khó khăn của dịch bệnh Covid-19 nhưng hàng hóa Việt Nam vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước trước bối cảnh hạn chế xuất nhập khẩu nguyên, vật liệu, sản phẩm; tạo việc làm cho người lao động; giữ vững và phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường. Nhiều thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã được Bộ Công Thương công nhận là “Thương hiệu quốc gia” và vươn tầm ra nhiều nước trên thế giới, được đông đảo bạn hàng, đối tác, người tiêu dùng ưa thích. Qua đó, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về thương hiệu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Cuộc vận động được các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối triển khai hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến rõ nét về việc tạo thói quen dùng hàng Việt, kích thích mở rộng sản xuất, tiêu dùng trong nước; tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu; mở rộng thị trường, đặc biệt các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thể hiện tốt vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông, tiền tệ, tín dụng chính sách xã hội... Với những kết quả đạt được thông qua cuộc vận động đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong những năm vừa qua.

“Từ năm 2020 đến nay toàn Khối có 170.820 công trình, sáng kiến, giải pháp từ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trị giá gần 711.400 tỷ đồng; tiết kiệm, làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị hàng nghìn tỷ đồng” – đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh.

Đặc biệt, đã có 191.331 dự án, công trình, sản phẩm, dịch vụ thuộc 20/38 doanh nghiệp, đơn vị trong Khối sử dụng vật tư, nguyên liệu trong nước trong mua sắm, đầu tư trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào, với tổng giá trị hơn 944 nghìn tỷ đồng.

Tích cực sử dụng hàng hóa, dịch vụ nội khối

Đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau, trong 03 năm 2020-2022, có 24/38 doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã ký kết 149 lượt thỏa thuận, hợp tác sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau, với 1.543 hợp đồng đã ký kết, tổng giá trị hợp đồng khoảng 1.403 tỷ đồng. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau
Các đại biểu thăm quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen khi dịch bệnh Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế... để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Chính phủ về Cuộc vận động; đặc biệt là Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiễn dùng hàng Việt Nam” trong tỉnh hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tỉnh hình mới; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới trên trang web của đơn vị. Lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề, các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm phát huy tính sáng tạo, thi đua nâng cao tay nghề, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, các địa điểm bán, giới thiệu sản phẩm đặc thù của doanh nghiệp; xây dựng, bảo vệ thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp; đầu tư liên doanh, liên kết phát triển sản phẩm công nghệ cao; đổi mới, ứng dụng khoa học; nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh.

Triển khai thực hiện các chương trình thuộc Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025, Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020-2024” của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng ứng dụng “Make in VietNam” để giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối, nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển, xây dựng và tạo cơ hội hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại Hội nghị diễn ra Lễ khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động, các doanh nghiệp trong Khối thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác... Đây là những minh chứng cụ thể để các doanh nghiệp Nhà nước thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 
Tác giả: Phương Lan - Xuân Lương
Nguồn: https://congthuong.vn/day-manh-thuc-hien-cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-va-uu-tien-su-dung-san-pham-dich-vu-cua-nhau-216841.html
Tin liên quan