Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Sản lượng sơ chế, chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh còn thấp so với sản lượng nuôi trồng và khai thác. Ảnh: Mô hình nuôi cá lồng tại xã Hiền Lương (Đà Bắc).

Sản phẩm sơ chế, chế biến thuỷ sản chủ yếu là cá fillet, chả cá, ruốc cá, cá kho, cá nướng, cá khô, tôm khô, cá tươi, tôm tươi, cá đóng gói đông lạnh. Toàn tỉnh có 5 sản phẩm thủy sản chế biến được chứng nhận OCOP 4 sao. Hàng năm, sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản đạt khoảng 850 tấn, chiếm 11,33% sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trên hồ Hòa Bình.

Theo đánh giá của Chi cục Thuỷ sản, đóng góp của công nghiệp chế biến để làm tăng giá trị thuỷ sản hàng hoá còn thấp; chất lượng sản phẩm chưa cao, tính cạnh tranh kém, giá trị thấp. Sản phẩm chế biến còn đơn điệu, việc đầu tư chế biến sâu, sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao còn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng sản lượng sản phẩm. Do đó, cần tiếp tục triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, sơ chế, chế biến thủy sản, cũng như liên kết sản xuất tạo thành vùng, liên vùng sản xuất thủy sản tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu.

 

P.V

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/188552/San-luong-so-che,-che-bien-thuy-san-hang-nam-dat-khoang-850-tan.htm
Tin liên quan