Đak Đoa: 54 tập thể và cá nhân được khen thưởng trong hoạt động tín dụng chính sách

Chiều 25-7, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, tín dụng chính sách đạt được kết quả nổi bật. Huyện đã chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương 4 tỷ đồng ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng dư nợ đạt hơn 414 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so năm 2003. Tỷ lệ tăng bình quân mỗi năm 22%, với 11.619 khách hàng dư nợ, thông qua 250 tổ tiết kiệm và vay vốn. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế và thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 28,11% xuống 12,28% và giai đoạn 2016-2021 từ 14,46% xuống 3,84%...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Tập trung phát triển hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn theo hướng ổn định, bền vững và phát triển vững mạnh. Tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để tạo lập nguồn vốn nhằm mở rộng cho vay, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của các điểm giao dịch tại xã và nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm vay vốn nhằm đảm bảo vốn vay được đầu tư đúng đối tượng thụ hưởng, có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng CSXH.
 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
 
Bên cạnh đó, huyện tiếp tục quan tâm dành một phần nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện hàng năm nhằm tăng cường nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương. Thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban của huyện hướng dẫn kiến thức làm ăn, giới thiệu và tạo việc làm, lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với sử dụng vốn tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và  giảm nghèo  bền vững.
 
Dịp này, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam khen thưởng 9 tập thể và cá nhân; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh khen thưởng 8 tập thể và cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa tặng giấy khen cho 15 tập thể và cá nhân; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Đak Đoa tặng giấy khen 22 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 
THANH NHẬT
 
 
 
Nguồn: http://baogialai.com.vn/channel/8207/202207/dak-doa-54-tap-the-va-ca-nhan-duoc-khen-thuong-trong-hoat-dong-tin-dung-chinh-sach-5784703/
Tin liên quan