Thành phố Hòa Bình dồn lực xây dựng nông thôn mới

TP Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2018. Tuy vậy, thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố, đến đầu tháng 11/2021, thành phố có 4/7 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Yên Mông, Hợp Thành; 2 xã chưa đạt 19 tiêu chí là Quang Tiến, Độc Lập và xã Hòa Bình thừa nhận lại sau khi sáp nhập chưa đạt. Để nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM lên 100%; thành phố được thừa nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu… là mục tiêu quan trọng được Thành ủy, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Những năm gần đây, trên địa bàn xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có nhiều doanh nghiệp hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Ảnh chụp tại Công ty CP tre gỗ Hải Hiền.

Độc Lập là xã duy nhất của TP Hòa Bình thuộc diện đặc biệt khó khăn nên hành trình XDNTM có nhiều gian nan. Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Quế, xã mới đạt 13/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí chưa đạt đều cần nguồn lực đầu tư lớn và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của người dân, đó là các tiêu chí: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện, xã mới có 1/3 trường học đạt chuẩn; chưa có nhà văn hóa trung tâm; năm 2021, thu nhập bình quân ước đạt 26,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 tăng lên 22,36%... Đây là thách thức lớn đối với xã và rất cần nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.

Tìm hiểu thực tế được biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn thành phố còn khó khăn, vướng mắc trong việc giữ vững, duy trì các tiêu chí về an ninh - trật tự xã hội, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, văn hóa, hệ thống chính trị vững mạnh... bởi thường có sự biến động hoặc điều chỉnh, thay đổi chuẩn theo từng năm. Sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành nhiều chuỗi giá trị sản xuất bền vững cũng như vùng hàng hóa tập trung để kết nối thị trường. Kinh tế hợp tác ở nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất; liên kết hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế... Những khó khăn này cũng là nguyên nhân khiến một số xã chưa đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra trong năm 2021.

Đồng chí Đỗ Việt Triều, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Nhằm củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ XDNTM giai đoạn 2021 - 2025, UBND thành phố đã đề ra kế hoạch triển khai thực hiện với quan điểm: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo XDNTM, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện kiên trì, thường xuyên, liên tục với 19 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM; thực hiện nâng cao các tiêu chí, khu dân cư NTM kiểu mẫu vườn mẫu và xã NTM kiểu mẫu nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển bền vững...

Để đạt được kế hoạch đề ra, thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua XDNTM, nhất là thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: "TP Hòa Bình chung sức XDNTM giai đoạn 2021 - 2025”, "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp… Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó tăng cường huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên hoàn thiện những công trình phục vụ phát triển sản xuất, đầu tư hoàn thành hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng... Thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của các xã. Quan tâm phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện cho tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư…

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền thành phố chỉ đạo tiếp tục đa dạng nguồn vốn để thực hiện chương trình XDNTM theo hướng xã hội hóa. Chú trọng huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với công trình có khả năng thu hồi vốn; tăng cường hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để thu hút đầu tư vào bảo vệ, xử lý môi trường, giao thông, hạ tầng thương mại, cung cấp nước sạch, dịch vụ văn hóa - thể thao…

Hoàng Nga

 

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/159524/Thanh-pho-Hoa-Binh-don-luc-xay-dung-nong-thon-moi.htm
Tin liên quan